TA'LIM / ОБРАЗОВАНИЕ
Maktab kutubxonalari yoshlar nigohida / Что думает молодежь о школьных библиотеках
Shu mavzu bo'yicha so'ralgan 12 savollar
30% javoblar ulushi
1563 berilgan savollardan ayrimlariga javoblar 5250 so'raldi
Feb 22. 2019
Maktab kutubxonalari haqida so’rovda qatnashishni xohlaysizmi? / Хочешь ли Ты пройти опрос о школьных библиотеках?
Feb 22. 2019
Maktab kutubxonasiga qancha vaqtda borasiz? / Как часто Ты посещаешь школьные библиотеки?
Feb 22. 2019
Maktab kutubxonangizda (litsey/kollejda) o’qish zali bormi? / Есть ли читальный зал в Твоей школьной библиотеке (лицея, колледжа)?
Feb 22. 2019
Sizning maktab kutubxonangizda adabiyot asarlari yetarlimi? / Достаточно ли литературы в Твоей школьной библиотеке?
Feb 22. 2019
Siz boshqa qandaydir kutubxonalarga oldinlari borganmisiz? / Ходил/a ли Ты раньше или ходишь ли сейчас в какие-то другие библиотеки?
Feb 22. 2019
Sizningcha, hozirda yoshlar maktab kutubxonalarida o’qishadimi? / Читает ли, по Твоему мнению, современная молодежь в школьных библиотеках?
Feb 22. 2019
Maktab darsliklarini ijaraga olinishiga Siz qanday fikrdasiz? / Как Ты относишься к тому, что школьные учебники сдаются в аренду?
Feb 22. 2019
Qaysi kitoblar uchun Siz maktab kutubxonasiga borgan bo’lardingiz? / За какими книгами Ты пошел бы в школьную библиотеку?
Feb 22. 2019
Qaysi kitoblar uchun Siz maktab kutubxonasiga borgan bo’lardingiz? (o'z variantingiz) / За какими книгами Ты пошел бы в школьную библиотеку? (свой вариант)
Feb 22. 2019
Sizga qaysi turdagi kitobni o’qish qulay? / Какого формата книги Тебе удобнее читать?
Feb 22. 2019
Maktab kutubxonalariga Sizni nima jalb qilgan bo’lardi? / Что привлекло бы Тебя ходить в школьную библиотеку?
Feb 22. 2019
Maktab kutubxonalari yoshlarning sevimli joyi bo’lishi uchun nima taklif bergan bo’lardingiz? / Чтобы Ты предложил/a, чтобы школьные библиотеки стали любимым местом для молодежи?

SO'ROVNOMA NATIJALARI

FEB 22. 2019
Maktab kutubxonalari haqida so’rovda qatnashishni xohlaysizmi? / Хочешь ли Ты пройти опрос о школьных библиотеках?
1563 berilgan savollardan 5250 ga javob berdilar
Female
28%
Maktab/litseyda o’qiyman va qiziq
 
Maktab/litseyda o’qiyman va qiziq
62%
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
 
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
10%
Yo’q, qiziq emas
 
Yo’q, qiziq emas

Male
23%
Maktab/litseyda o’qiyman va qiziq
 
Maktab/litseyda o’qiyman va qiziq
65%
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
 
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
12%
Yo’q, qiziq emas
 
Yo’q, qiziq emas
0-14
100%
Maktab/litseyda o’qiyman va qiziq
 
Maktab/litseyda o’qiyman va qiziq
0%
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
 
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
0%
Yo’q, qiziq emas
 
Yo’q, qiziq emas

15-19
75%
Maktab/litseyda o’qiyman va qiziq
 
Maktab/litseyda o’qiyman va qiziq
16%
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
 
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
9%
Yo’q, qiziq emas
 
Yo’q, qiziq emas

20-24
11%
Maktab/litseyda o’qiyman va qiziq
 
Maktab/litseyda o’qiyman va qiziq
72%
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
 
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
17%
Yo’q, qiziq emas
 
Yo’q, qiziq emas

25-30
13%
Maktab/litseyda o’qiyman va qiziq
 
Maktab/litseyda o’qiyman va qiziq
78%
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
 
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
9%
Yo’q, qiziq emas
 
Yo’q, qiziq emas

31-34
15%
Maktab/litseyda o’qiyman va qiziq
 
Maktab/litseyda o’qiyman va qiziq
76%
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
 
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
9%
Yo’q, qiziq emas
 
Yo’q, qiziq emas

35+
15%
Maktab/litseyda o’qiyman va qiziq
 
Maktab/litseyda o’qiyman va qiziq
77%
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
 
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
7%
Yo’q, qiziq emas
 
Yo’q, qiziq emas
26%
Maktab/litseyda o’qiyman va qiziq
 
Maktab/litseyda o’qiyman va qiziq
63%
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
 
Maktabni bitirganman, lekin qiziq
11%
Yo’q, qiziq emas
 
Yo’q, qiziq emas
FEB 22. 2019
Maktab kutubxonasiga qancha vaqtda borasiz? / Как часто Ты посещаешь школьные библиотеки?
391 berilgan savollardan 404 ga javob berdilar
Female
31%
Haftasiga hech bo’lmaganda 1 marta
 
Haftasiga hech bo’lmaganda 1 marta
21%
Oyiga bir necha marta
 
Oyiga bir necha marta
8%
Oyiga 1 marta
 
Oyiga 1 marta
12%
Yiliga 2-3 marta
 
Yiliga 2-3 marta
28%
Umuman bormayman
 
Umuman bormayman

Male
33%
Haftasiga hech bo’lmaganda 1 marta
 
Haftasiga hech bo’lmaganda 1 marta
17%
Oyiga bir necha marta
 
Oyiga bir necha marta
8%
Oyiga 1 marta
 
Oyiga 1 marta
15%
Yiliga 2-3 marta
 
Yiliga 2-3 marta
27%
Umuman bormayman
 
Umuman bormayman
0-14
0%
Haftasiga hech bo’lmaganda 1 marta
 
Haftasiga hech bo’lmaganda 1 marta
33%
Oyiga bir necha marta
 
Oyiga bir necha marta
17%
Oyiga 1 marta
 
Oyiga 1 marta
17%
Yiliga 2-3 marta
 
Yiliga 2-3 marta
33%
Umuman bormayman
 
Umuman bormayman

15-19
21%
Haftasiga hech bo’lmaganda 1 marta
 
Haftasiga hech bo’lmaganda 1 marta
19%
Oyiga bir necha marta
 
Oyiga bir necha marta
7%
Oyiga 1 marta
 
Oyiga 1 marta
19%
Yiliga 2-3 marta
 
Yiliga 2-3 marta
34%
Umuman bormayman
 
Umuman bormayman

20-24
27%
Haftasiga hech bo’lmaganda 1 marta
 
Haftasiga hech bo’lmaganda 1 marta
30%
Oyiga bir necha marta
 
Oyiga bir necha marta
7%
Oyiga 1 marta
 
Oyiga 1 marta
3%
Yiliga 2-3 marta
 
Yiliga 2-3 marta
33%
Umuman bormayman
 
Umuman bormayman

25-30
41%
Haftasiga hech bo’lmaganda 1 marta
 
Haftasiga hech bo’lmaganda 1 marta
28%
Oyiga bir necha marta
 
Oyiga bir necha marta
9%
Oyiga 1 marta
 
Oyiga 1 marta
2%
Yiliga 2-3 marta
 
Yiliga 2-3 marta
20%
Umuman bormayman
 
Umuman bormayman

31-34
56%
Haftasiga hech bo’lmaganda 1 marta
 
Haftasiga hech bo’lmaganda 1 marta
22%
Oyiga bir necha marta
 
Oyiga bir necha marta
11%
Oyiga 1 marta
 
Oyiga 1 marta
11%
Yiliga 2-3 marta
 
Yiliga 2-3 marta
0%
Umuman bormayman
 
Umuman bormayman

35+
68%
Haftasiga hech bo’lmaganda 1 marta
 
Haftasiga hech bo’lmaganda 1 marta
4%
Oyiga bir necha marta
 
Oyiga bir necha marta
11%
Oyiga 1 marta
 
Oyiga 1 marta
11%
Yiliga 2-3 marta
 
Yiliga 2-3 marta
7%
Umuman bormayman
 
Umuman bormayman
32%
Haftasiga hech bo’lmaganda 1 marta
 
Haftasiga hech bo’lmaganda 1 marta
20%
Oyiga bir necha marta
 
Oyiga bir necha marta
8%
Oyiga 1 marta
 
Oyiga 1 marta
13%
Yiliga 2-3 marta
 
Yiliga 2-3 marta
27%
Umuman bormayman
 
Umuman bormayman
FEB 22. 2019
Maktab kutubxonangizda (litsey/kollejda) o’qish zali bormi? / Есть ли читальный зал в Твоей школьной библиотеке (лицея, колледжа)?
384 berilgan savollardan 391 ga javob berdilar
Female
36%
Bor, ancha ko'rkam
 
Bor, ancha ko'rkam
41%
Bor, lekin noqulay
 
Bor, lekin noqulay
19%
Y'oq
 
Y'oq
3%
Bilmayman
 
Bilmayman

Male
40%
Bor, ancha ko'rkam
 
Bor, ancha ko'rkam
31%
Bor, lekin noqulay
 
Bor, lekin noqulay
23%
Y'oq
 
Y'oq
6%
Bilmayman
 
Bilmayman
0-14
33%
Bor, ancha ko'rkam
 
Bor, ancha ko'rkam
50%
Bor, lekin noqulay
 
Bor, lekin noqulay
0%
Y'oq
 
Y'oq
17%
Bilmayman
 
Bilmayman

15-19
44%
Bor, ancha ko'rkam
 
Bor, ancha ko'rkam
36%
Bor, lekin noqulay
 
Bor, lekin noqulay
16%
Y'oq
 
Y'oq
4%
Bilmayman
 
Bilmayman

20-24
28%
Bor, ancha ko'rkam
 
Bor, ancha ko'rkam
34%
Bor, lekin noqulay
 
Bor, lekin noqulay
28%
Y'oq
 
Y'oq
10%
Bilmayman
 
Bilmayman

25-30
36%
Bor, ancha ko'rkam
 
Bor, ancha ko'rkam
25%
Bor, lekin noqulay
 
Bor, lekin noqulay
32%
Y'oq
 
Y'oq
7%
Bilmayman
 
Bilmayman

31-34
39%
Bor, ancha ko'rkam
 
Bor, ancha ko'rkam
39%
Bor, lekin noqulay
 
Bor, lekin noqulay
22%
Y'oq
 
Y'oq
0%
Bilmayman
 
Bilmayman

35+
26%
Bor, ancha ko'rkam
 
Bor, ancha ko'rkam
30%
Bor, lekin noqulay
 
Bor, lekin noqulay
41%
Y'oq
 
Y'oq
4%
Bilmayman
 
Bilmayman
39%
Bor, ancha ko'rkam
 
Bor, ancha ko'rkam
35%
Bor, lekin noqulay
 
Bor, lekin noqulay
22%
Y'oq
 
Y'oq
5%
Bilmayman
 
Bilmayman
FEB 22. 2019
Sizning maktab kutubxonangizda adabiyot asarlari yetarlimi? / Достаточно ли литературы в Твоей школьной библиотеке?
372 berilgan savollardan 384 ga javob berdilar
Female
24%
Ha, yetarli
 
Ha, yetarli
41%
Bor, lekin kam
 
Bor, lekin kam
16%
Bor, lekin qiziqarli emas
 
Bor, lekin qiziqarli emas
12%
Faqat eski kitoblar
 
Faqat eski kitoblar
3%
Umuman kitoblar yo’q
 
Umuman kitoblar yo’q
3%
Bilmayman
 
Bilmayman

Male
25%
Ha, yetarli
 
Ha, yetarli
40%
Bor, lekin kam
 
Bor, lekin kam
14%
Bor, lekin qiziqarli emas
 
Bor, lekin qiziqarli emas
11%
Faqat eski kitoblar
 
Faqat eski kitoblar
2%
Umuman kitoblar yo’q
 
Umuman kitoblar yo’q
8%
Bilmayman
 
Bilmayman
0-14
17%
Ha, yetarli
 
Ha, yetarli
17%
Bor, lekin kam
 
Bor, lekin kam
50%
Bor, lekin qiziqarli emas
 
Bor, lekin qiziqarli emas
17%
Faqat eski kitoblar
 
Faqat eski kitoblar
0%
Umuman kitoblar yo’q
 
Umuman kitoblar yo’q
0%
Bilmayman
 
Bilmayman

15-19
32%
Ha, yetarli
 
Ha, yetarli
29%
Bor, lekin kam
 
Bor, lekin kam
17%
Bor, lekin qiziqarli emas
 
Bor, lekin qiziqarli emas
13%
Faqat eski kitoblar
 
Faqat eski kitoblar
4%
Umuman kitoblar yo’q
 
Umuman kitoblar yo’q
5%
Bilmayman
 
Bilmayman

20-24
22%
Ha, yetarli
 
Ha, yetarli
37%
Bor, lekin kam
 
Bor, lekin kam
15%
Bor, lekin qiziqarli emas
 
Bor, lekin qiziqarli emas
7%
Faqat eski kitoblar
 
Faqat eski kitoblar
0%
Umuman kitoblar yo’q
 
Umuman kitoblar yo’q
19%
Bilmayman
 
Bilmayman

25-30
14%
Ha, yetarli
 
Ha, yetarli
57%
Bor, lekin kam
 
Bor, lekin kam
5%
Bor, lekin qiziqarli emas
 
Bor, lekin qiziqarli emas
14%
Faqat eski kitoblar
 
Faqat eski kitoblar
0%
Umuman kitoblar yo’q
 
Umuman kitoblar yo’q
10%
Bilmayman
 
Bilmayman

31-34
41%
Ha, yetarli
 
Ha, yetarli
35%
Bor, lekin kam
 
Bor, lekin kam
12%
Bor, lekin qiziqarli emas
 
Bor, lekin qiziqarli emas
12%
Faqat eski kitoblar
 
Faqat eski kitoblar
0%
Umuman kitoblar yo’q
 
Umuman kitoblar yo’q
0%
Bilmayman
 
Bilmayman

35+
7%
Ha, yetarli
 
Ha, yetarli
67%
Bor, lekin kam
 
Bor, lekin kam
11%
Bor, lekin qiziqarli emas
 
Bor, lekin qiziqarli emas
11%
Faqat eski kitoblar
 
Faqat eski kitoblar
0%
Umuman kitoblar yo’q
 
Umuman kitoblar yo’q
4%
Bilmayman
 
Bilmayman
25%
Ha, yetarli
 
Ha, yetarli
40%
Bor, lekin kam
 
Bor, lekin kam
15%
Bor, lekin qiziqarli emas
 
Bor, lekin qiziqarli emas
12%
Faqat eski kitoblar
 
Faqat eski kitoblar
2%
Umuman kitoblar yo’q
 
Umuman kitoblar yo’q
6%
Bilmayman
 
Bilmayman
FEB 22. 2019
Siz boshqa qandaydir kutubxonalarga oldinlari borganmisiz? / Ходил/a ли Ты раньше или ходишь ли сейчас в какие-то другие библиотеки?
1329 berilgan savollardan 1358 ga javob berdilar
Female
27%
Ha, muntazam ravishda
 
Ha, muntazam ravishda
50%
Ha, lekin muntazam emas
 
Ha, lekin muntazam emas
21%
Yo'q
 
Yo'q
3%
Eslolmayman
 
Eslolmayman

Male
19%
Ha, muntazam ravishda
 
Ha, muntazam ravishda
61%
Ha, lekin muntazam emas
 
Ha, lekin muntazam emas
16%
Yo'q
 
Yo'q
4%
Eslolmayman
 
Eslolmayman
0-14
0%
Ha, muntazam ravishda
 
Ha, muntazam ravishda
50%
Ha, lekin muntazam emas
 
Ha, lekin muntazam emas
33%
Yo'q
 
Yo'q
17%
Eslolmayman
 
Eslolmayman

15-19
18%
Ha, muntazam ravishda
 
Ha, muntazam ravishda
38%
Ha, lekin muntazam emas
 
Ha, lekin muntazam emas
40%
Yo'q
 
Yo'q
5%
Eslolmayman
 
Eslolmayman

20-24
20%
Ha, muntazam ravishda
 
Ha, muntazam ravishda
59%
Ha, lekin muntazam emas
 
Ha, lekin muntazam emas
17%
Yo'q
 
Yo'q
4%
Eslolmayman
 
Eslolmayman

25-30
23%
Ha, muntazam ravishda
 
Ha, muntazam ravishda
64%
Ha, lekin muntazam emas
 
Ha, lekin muntazam emas
10%
Yo'q
 
Yo'q
3%
Eslolmayman
 
Eslolmayman

31-34
20%
Ha, muntazam ravishda
 
Ha, muntazam ravishda
66%
Ha, lekin muntazam emas
 
Ha, lekin muntazam emas
12%
Yo'q
 
Yo'q
2%
Eslolmayman
 
Eslolmayman

35+
28%
Ha, muntazam ravishda
 
Ha, muntazam ravishda
55%
Ha, lekin muntazam emas
 
Ha, lekin muntazam emas
16%
Yo'q
 
Yo'q
1%
Eslolmayman
 
Eslolmayman
22%
Ha, muntazam ravishda
 
Ha, muntazam ravishda
56%
Ha, lekin muntazam emas
 
Ha, lekin muntazam emas
18%
Yo'q
 
Yo'q
3%
Eslolmayman
 
Eslolmayman
FEB 22. 2019
Sizningcha, hozirda yoshlar maktab kutubxonalarida o’qishadimi? / Читает ли, по Твоему мнению, современная молодежь в школьных библиотеках?
1320 berilgan savollardan 1329 ga javob berdilar
Female
16%
Ha
 
Ha
57%
Uncha ko’p emas
 
Uncha ko’p emas
24%
Yo'q
 
Yo'q
2%
Bilmayman
 
Bilmayman

Male
10%
Ha
 
Ha
60%
Uncha ko’p emas
 
Uncha ko’p emas
27%
Yo'q
 
Yo'q
3%
Bilmayman
 
Bilmayman
0-14
17%
Ha
 
Ha
33%
Uncha ko’p emas
 
Uncha ko’p emas
50%
Yo'q
 
Yo'q
0%
Bilmayman
 
Bilmayman

15-19
14%
Ha
 
Ha
57%
Uncha ko’p emas
 
Uncha ko’p emas
27%
Yo'q
 
Yo'q
1%
Bilmayman
 
Bilmayman

20-24
12%
Ha
 
Ha
59%
Uncha ko’p emas
 
Uncha ko’p emas
27%
Yo'q
 
Yo'q
2%
Bilmayman
 
Bilmayman

25-30
11%
Ha
 
Ha
58%
Uncha ko’p emas
 
Uncha ko’p emas
28%
Yo'q
 
Yo'q
3%
Bilmayman
 
Bilmayman

31-34
14%
Ha
 
Ha
64%
Uncha ko’p emas
 
Uncha ko’p emas
21%
Yo'q
 
Yo'q
2%
Bilmayman
 
Bilmayman

35+
15%
Ha
 
Ha
60%
Uncha ko’p emas
 
Uncha ko’p emas
22%
Yo'q
 
Yo'q
3%
Bilmayman
 
Bilmayman
12%
Ha
 
Ha
59%
Uncha ko’p emas
 
Uncha ko’p emas
26%
Yo'q
 
Yo'q
2%
Bilmayman
 
Bilmayman
FEB 22. 2019
Maktab darsliklarini ijaraga olinishiga Siz qanday fikrdasiz? / Как Ты относишься к тому, что школьные учебники сдаются в аренду?
1311 berilgan savollardan 1320 ga javob berdilar
Female
63%
Ijobiy, ijara narxi yuqori emas
 
Ijobiy, ijara narxi yuqori emas
28%
Salbiy, darsliklar bepul bo’lishi kk
 
Salbiy, darsliklar bepul bo’lishi kk
6%
Shaxsiy darsliklarni sotib olish kk
 
Shaxsiy darsliklarni sotib olish kk
3%
Bilmayman
 
Bilmayman

Male
55%
Ijobiy, ijara narxi yuqori emas
 
Ijobiy, ijara narxi yuqori emas
32%
Salbiy, darsliklar bepul bo’lishi kk
 
Salbiy, darsliklar bepul bo’lishi kk
10%
Shaxsiy darsliklarni sotib olish kk
 
Shaxsiy darsliklarni sotib olish kk
3%
Bilmayman
 
Bilmayman
0-14
33%
Ijobiy, ijara narxi yuqori emas
 
Ijobiy, ijara narxi yuqori emas
50%
Salbiy, darsliklar bepul bo’lishi kk
 
Salbiy, darsliklar bepul bo’lishi kk
17%
Shaxsiy darsliklarni sotib olish kk
 
Shaxsiy darsliklarni sotib olish kk
0%
Bilmayman
 
Bilmayman

15-19
52%
Ijobiy, ijara narxi yuqori emas
 
Ijobiy, ijara narxi yuqori emas
36%
Salbiy, darsliklar bepul bo’lishi kk
 
Salbiy, darsliklar bepul bo’lishi kk
7%
Shaxsiy darsliklarni sotib olish kk
 
Shaxsiy darsliklarni sotib olish kk
5%
Bilmayman
 
Bilmayman

20-24
53%
Ijobiy, ijara narxi yuqori emas
 
Ijobiy, ijara narxi yuqori emas
36%
Salbiy, darsliklar bepul bo’lishi kk
 
Salbiy, darsliklar bepul bo’lishi kk
7%
Shaxsiy darsliklarni sotib olish kk
 
Shaxsiy darsliklarni sotib olish kk
4%
Bilmayman
 
Bilmayman

25-30
67%
Ijobiy, ijara narxi yuqori emas
 
Ijobiy, ijara narxi yuqori emas
20%
Salbiy, darsliklar bepul bo’lishi kk
 
Salbiy, darsliklar bepul bo’lishi kk
10%
Shaxsiy darsliklarni sotib olish kk
 
Shaxsiy darsliklarni sotib olish kk
4%
Bilmayman
 
Bilmayman

31-34
55%
Ijobiy, ijara narxi yuqori emas
 
Ijobiy, ijara narxi yuqori emas
35%
Salbiy, darsliklar bepul bo’lishi kk
 
Salbiy, darsliklar bepul bo’lishi kk
9%
Shaxsiy darsliklarni sotib olish kk
 
Shaxsiy darsliklarni sotib olish kk
1%
Bilmayman
 
Bilmayman

35+
56%
Ijobiy, ijara narxi yuqori emas
 
Ijobiy, ijara narxi yuqori emas
33%
Salbiy, darsliklar bepul bo’lishi kk
 
Salbiy, darsliklar bepul bo’lishi kk
11%
Shaxsiy darsliklarni sotib olish kk
 
Shaxsiy darsliklarni sotib olish kk
0%
Bilmayman
 
Bilmayman
58%
Ijobiy, ijara narxi yuqori emas
 
Ijobiy, ijara narxi yuqori emas
30%
Salbiy, darsliklar bepul bo’lishi kk
 
Salbiy, darsliklar bepul bo’lishi kk
8%
Shaxsiy darsliklarni sotib olish kk
 
Shaxsiy darsliklarni sotib olish kk
3%
Bilmayman
 
Bilmayman
FEB 22. 2019
Qaysi kitoblar uchun Siz maktab kutubxonasiga borgan bo’lardingiz? / За какими книгами Ты пошел бы в школьную библиотеку?
1294 berilgan savollardan 1311 ga javob berdilar
Female
8%
Fantastika
 
Fantastika
16%
Ilmiy-ommabop adabiyot
 
Ilmiy-ommabop adabiyot
9%
Detektiv
 
Detektiv
50%
Badiiy adabiyot
 
Badiiy adabiyot
2%
Diniy
 
Diniy
1%
Yumoristik
 
Yumoristik
5%
Mashhur odamlar hayoti
 
Mashhur odamlar hayoti
9%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

Male
4%
Fantastika
 
Fantastika
23%
Ilmiy-ommabop adabiyot
 
Ilmiy-ommabop adabiyot
15%
Detektiv
 
Detektiv
34%
Badiiy adabiyot
 
Badiiy adabiyot
5%
Diniy
 
Diniy
0%
Yumoristik
 
Yumoristik
9%
Mashhur odamlar hayoti
 
Mashhur odamlar hayoti
9%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
0-14
33%
Fantastika
 
Fantastika
0%
Ilmiy-ommabop adabiyot
 
Ilmiy-ommabop adabiyot
33%
Detektiv
 
Detektiv
17%
Badiiy adabiyot
 
Badiiy adabiyot
0%
Diniy
 
Diniy
0%
Yumoristik
 
Yumoristik
0%
Mashhur odamlar hayoti
 
Mashhur odamlar hayoti
17%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

15-19
13%
Fantastika
 
Fantastika
16%
Ilmiy-ommabop adabiyot
 
Ilmiy-ommabop adabiyot
11%
Detektiv
 
Detektiv
27%
Badiiy adabiyot
 
Badiiy adabiyot
6%
Diniy
 
Diniy
1%
Yumoristik
 
Yumoristik
9%
Mashhur odamlar hayoti
 
Mashhur odamlar hayoti
17%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

20-24
5%
Fantastika
 
Fantastika
22%
Ilmiy-ommabop adabiyot
 
Ilmiy-ommabop adabiyot
14%
Detektiv
 
Detektiv
40%
Badiiy adabiyot
 
Badiiy adabiyot
4%
Diniy
 
Diniy
0%
Yumoristik
 
Yumoristik
7%
Mashhur odamlar hayoti
 
Mashhur odamlar hayoti
9%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

25-30
1%
Fantastika
 
Fantastika
22%
Ilmiy-ommabop adabiyot
 
Ilmiy-ommabop adabiyot
17%
Detektiv
 
Detektiv
40%
Badiiy adabiyot
 
Badiiy adabiyot
3%
Diniy
 
Diniy
0%
Yumoristik
 
Yumoristik
8%
Mashhur odamlar hayoti
 
Mashhur odamlar hayoti
9%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

31-34
3%
Fantastika
 
Fantastika
26%
Ilmiy-ommabop adabiyot
 
Ilmiy-ommabop adabiyot
10%
Detektiv
 
Detektiv
45%
Badiiy adabiyot
 
Badiiy adabiyot
5%
Diniy
 
Diniy
0%
Yumoristik
 
Yumoristik
6%
Mashhur odamlar hayoti
 
Mashhur odamlar hayoti
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)

35+
3%
Fantastika
 
Fantastika
21%
Ilmiy-ommabop adabiyot
 
Ilmiy-ommabop adabiyot
5%
Detektiv
 
Detektiv
58%
Badiiy adabiyot
 
Badiiy adabiyot
2%
Diniy
 
Diniy
1%
Yumoristik
 
Yumoristik
5%
Mashhur odamlar hayoti
 
Mashhur odamlar hayoti
5%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
6%
Fantastika
 
Fantastika
21%
Ilmiy-ommabop adabiyot
 
Ilmiy-ommabop adabiyot
12%
Detektiv
 
Detektiv
40%
Badiiy adabiyot
 
Badiiy adabiyot
4%
Diniy
 
Diniy
1%
Yumoristik
 
Yumoristik
7%
Mashhur odamlar hayoti
 
Mashhur odamlar hayoti
9%
Boshqa (yozing)
 
Boshqa (yozing)
FEB 22. 2019
Qaysi kitoblar uchun Siz maktab kutubxonasiga borgan bo’lardingiz? (o'z variantingiz) / За какими книгами Ты пошел бы в школьную библиотеку? (свой вариант)
101 berilgan savollardan 118 ga javob berdilar
kitoblar
va
adabiyot
badiiy
ilmiy
bo
ommabop
uchun
книги
литература
adabiyotlar
oid
psixologik
siyosiy
faqat
haqida
hayoti
mashhur
odamlar
zbek
про
asarlar
barcha
darsliklar
detektiv
emas
ham
hamda
haqidagi
har
kerak
kitob
ko
lsa
qanday
risidagi
tarixiy
turdagi
yaxshi
yo
бизнес
бы
взял
за
китоблар
психология
религии
художественная
1prezidentimiz
adabiyotlari
FEB 22. 2019
Sizga qaysi turdagi kitobni o’qish qulay? / Какого формата книги Тебе удобнее читать?
1416 berilgan savollardan 1433 ga javob berdilar
Female
16%
Elektron kitoblarni
 
Elektron kitoblarni
80%
Bosma (qog’oz)
 
Bosma (qog’oz)
3%
Audio
 
Audio
0%
Umuman o’qimayman
 
Umuman o’qimayman

Male
19%
Elektron kitoblarni
 
Elektron kitoblarni
69%
Bosma (qog’oz)
 
Bosma (qog’oz)
9%
Audio
 
Audio
2%
Umuman o’qimayman
 
Umuman o’qimayman
0-14
17%
Elektron kitoblarni
 
Elektron kitoblarni
67%
Bosma (qog’oz)
 
Bosma (qog’oz)
17%
Audio
 
Audio
0%
Umuman o’qimayman
 
Umuman o’qimayman

15-19
18%
Elektron kitoblarni
 
Elektron kitoblarni
75%
Bosma (qog’oz)
 
Bosma (qog’oz)
5%
Audio
 
Audio
2%
Umuman o’qimayman
 
Umuman o’qimayman

20-24
19%
Elektron kitoblarni
 
Elektron kitoblarni
71%
Bosma (qog’oz)
 
Bosma (qog’oz)
7%
Audio
 
Audio
3%
Umuman o’qimayman
 
Umuman o’qimayman

25-30
17%
Elektron kitoblarni
 
Elektron kitoblarni
74%
Bosma (qog’oz)
 
Bosma (qog’oz)
7%
Audio
 
Audio
2%
Umuman o’qimayman
 
Umuman o’qimayman

31-34
20%
Elektron kitoblarni
 
Elektron kitoblarni
71%
Bosma (qog’oz)
 
Bosma (qog’oz)
9%
Audio
 
Audio
1%
Umuman o’qimayman
 
Umuman o’qimayman

35+
13%
Elektron kitoblarni
 
Elektron kitoblarni
78%
Bosma (qog’oz)
 
Bosma (qog’oz)
7%
Audio
 
Audio
2%
Umuman o’qimayman
 
Umuman o’qimayman
18%
Elektron kitoblarni
 
Elektron kitoblarni
74%
Bosma (qog’oz)
 
Bosma (qog’oz)
7%
Audio
 
Audio
2%
Umuman o’qimayman
 
Umuman o’qimayman
FEB 22. 2019
Maktab kutubxonalariga Sizni nima jalb qilgan bo’lardi? / Что привлекло бы Тебя ходить в школьную библиотеку?
1260 berilgan savollardan 1277 ga javob berdilar
Female
53%
Zamonaviy adabiyotning kopligi
 
Zamonaviy adabiyotning kopligi
15%
Qulaylik: mebel, yaxshi yorug’lik
 
Qulaylik: mebel, yaxshi yorug’lik
14%
Do’stlar bn uy vazifasini bajarish
 
Do’stlar bn uy vazifasini bajarish
4%
Yaxshi hodimlar
 
Yaxshi hodimlar
10%
Kompyuter va bepul Internet
 
Kompyuter va bepul Internet
4%
Menga kutubxonalar qiziq emas
 
Menga kutubxonalar qiziq emas

Male
46%
Zamonaviy adabiyotning kopligi
 
Zamonaviy adabiyotning kopligi
18%
Qulaylik: mebel, yaxshi yorug’lik
 
Qulaylik: mebel, yaxshi yorug’lik
12%
Do’stlar bn uy vazifasini bajarish
 
Do’stlar bn uy vazifasini bajarish
3%
Yaxshi hodimlar
 
Yaxshi hodimlar
16%
Kompyuter va bepul Internet
 
Kompyuter va bepul Internet
4%
Menga kutubxonalar qiziq emas
 
Menga kutubxonalar qiziq emas
0-14
50%
Zamonaviy adabiyotning kopligi
 
Zamonaviy adabiyotning kopligi
0%
Qulaylik: mebel, yaxshi yorug’lik
 
Qulaylik: mebel, yaxshi yorug’lik
33%
Do’stlar bn uy vazifasini bajarish
 
Do’stlar bn uy vazifasini bajarish
17%
Yaxshi hodimlar
 
Yaxshi hodimlar
0%
Kompyuter va bepul Internet
 
Kompyuter va bepul Internet
0%
Menga kutubxonalar qiziq emas
 
Menga kutubxonalar qiziq emas

15-19
44%
Zamonaviy adabiyotning kopligi
 
Zamonaviy adabiyotning kopligi
22%
Qulaylik: mebel, yaxshi yorug’lik
 
Qulaylik: mebel, yaxshi yorug’lik
14%
Do’stlar bn uy vazifasini bajarish
 
Do’stlar bn uy vazifasini bajarish
3%
Yaxshi hodimlar
 
Yaxshi hodimlar
12%
Kompyuter va bepul Internet
 
Kompyuter va bepul Internet
4%
Menga kutubxonalar qiziq emas
 
Menga kutubxonalar qiziq emas

20-24
45%
Zamonaviy adabiyotning kopligi
 
Zamonaviy adabiyotning kopligi
14%
Qulaylik: mebel, yaxshi yorug’lik
 
Qulaylik: mebel, yaxshi yorug’lik
16%
Do’stlar bn uy vazifasini bajarish
 
Do’stlar bn uy vazifasini bajarish
4%
Yaxshi hodimlar
 
Yaxshi hodimlar
16%
Kompyuter va bepul Internet
 
Kompyuter va bepul Internet
5%
Menga kutubxonalar qiziq emas
 
Menga kutubxonalar qiziq emas

25-30
48%
Zamonaviy adabiyotning kopligi
 
Zamonaviy adabiyotning kopligi
17%
Qulaylik: mebel, yaxshi yorug’lik
 
Qulaylik: mebel, yaxshi yorug’lik
13%
Do’stlar bn uy vazifasini bajarish
 
Do’stlar bn uy vazifasini bajarish
2%
Yaxshi hodimlar
 
Yaxshi hodimlar
14%
Kompyuter va bepul Internet
 
Kompyuter va bepul Internet
5%
Menga kutubxonalar qiziq emas
 
Menga kutubxonalar qiziq emas

31-34
58%
Zamonaviy adabiyotning kopligi
 
Zamonaviy adabiyotning kopligi
13%
Qulaylik: mebel, yaxshi yorug’lik
 
Qulaylik: mebel, yaxshi yorug’lik
13%
Do’stlar bn uy vazifasini bajarish
 
Do’stlar bn uy vazifasini bajarish
4%
Yaxshi hodimlar
 
Yaxshi hodimlar
10%
Kompyuter va bepul Internet
 
Kompyuter va bepul Internet
4%
Menga kutubxonalar qiziq emas
 
Menga kutubxonalar qiziq emas

35+
58%
Zamonaviy adabiyotning kopligi
 
Zamonaviy adabiyotning kopligi
14%
Qulaylik: mebel, yaxshi yorug’lik
 
Qulaylik: mebel, yaxshi yorug’lik
9%
Do’stlar bn uy vazifasini bajarish
 
Do’stlar bn uy vazifasini bajarish
2%
Yaxshi hodimlar
 
Yaxshi hodimlar
15%
Kompyuter va bepul Internet
 
Kompyuter va bepul Internet
3%
Menga kutubxonalar qiziq emas
 
Menga kutubxonalar qiziq emas
49%
Zamonaviy adabiyotning kopligi
 
Zamonaviy adabiyotning kopligi
16%
Qulaylik: mebel, yaxshi yorug’lik
 
Qulaylik: mebel, yaxshi yorug’lik
13%
Do’stlar bn uy vazifasini bajarish
 
Do’stlar bn uy vazifasini bajarish
3%
Yaxshi hodimlar
 
Yaxshi hodimlar
14%
Kompyuter va bepul Internet
 
Kompyuter va bepul Internet
4%
Menga kutubxonalar qiziq emas
 
Menga kutubxonalar qiziq emas
FEB 22. 2019
Maktab kutubxonalari yoshlarning sevimli joyi bo’lishi uchun nima taklif bergan bo’lardingiz? / Чтобы Ты предложил/a, чтобы школьные библиотеки стали любимым местом для молодежи?
1216 berilgan savollardan 1416 ga javob berdilar
va
kerak
bo
ko
kitoblar
uchun
kitob
lishi
ham
bilan
книг
kitoblarni
maktab
керак
книги
zamonaviy
kutubxona
yaxshi
qulay
ва
не
badiiy
adabiyotlar
для
internet
elektron
paytirish
sharoit
har
qilish
бы
proq
lsa
чтобы
tashkil
литературы
qiziqarli
yangi
китоблар
на
интернет
juda
библиотеки
bir
kitobga
kutubxonalar
ta
китоб
oshirish
больше

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN JAVOBLAR

O'XSHASH HIKOYALAR

Maktabda o’qish qanday?
Ko'proq o'qish →

ALOHIDA AJRAB TURADIGAN SURATLAR


YANADA KO'PROQ SO'ROVLAR

FILTER

SO'ROVNOMA RO'YXATI
Eng yangisidan to eng dastlabkisigacha bo'lgan barcha so'rovnomalar